extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Facebook
1404042278

Snímače teploty v aplikacích obnovitelných zdrojů energie

 

Snímače teploty
v aplikacích obnovitelných zdrojů energie

Jedním ze základních bodů energetické politiky Evropské unie je požadavek na maximální využívání alternativních (obnovitelných) zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje energie můžeme zařadit energii vody, geotermální energii, spalování biomasy, energie větru, slunečního záření, anebo energii příboje. Snímače teploty jako součást regulačního systému zde zajišťují optimální využití„alternativní energie“ a spolehlivé hodnoty pro kvalitní regulaci.

Oblast standardních typů kabelových snímačů teploty vhodných pro jakoukoli aplikaci je zastoupena osvědčenými a kvalitními typy s možností modifikace délky a průměru pouzdra, jeho materiálu a zároveň modifikace délky kabelu. Jako příslušenství jsou k těmto typům vyráběny odpovídající nerezové jímky. Jejich charakteristickým znakem je universálnost, okamžité dodání a nízká cena.

Společnost Sensit s.r.o. reaguje na požadavky výrobců regulačních systémů, zabývá se vývojem a výrobou snímačů teplot tak, aby vyhovovaly zadaným aplikacím – měření teploty oleje v převodovkách větrných elektráren, měření teploty v odvodech spalin, měření teploty v geotermálních vrtech, měření teploty kolektoru aj.

Hlavní zákazníci společnosti Sensit s.r.o. jsou výrobci zařízení a zároveň instalační firmy, které jsou podporovány prodejními sklady našich obchodních zástupců v rámci celé ČR, Slovenska a ostatních zemí nejen v EU.

 

Snímače teploty pro solární aplikace

Snímač teploty umístěný na kolektoru (ve zdroji tepla) spolu s čidlem teploty v akumulační nádrži popř. bojleru nebo bazénu, vysílá signál, kdy nastává fáze akumulace tepla a kdy fáze topení (kdy má smysl topit a kdy má smysl předávat teplo)

Kabelové sním. s jímkou

TG 8, TG 68, TR 160

Extrémně vysoká teplota kolektoru může poškodit samotný kolektor a přehřátí ostatních komponentů. Naopak je nutné sledovat i teplotu minimální, kdy v zimních měsících snímač teploty upozorní na pokles teploty v kolektorech pod minimální mez, dojde k sepnutí čerpadla a kolektory se dohřejí akumulovaným teplem v nádrži.

 

Snímače teploty pro tepelná čerpadla

Snímač teploty je důležitou součástí kvalitního regulátoru, s jehož pomocí je ovládáno oběhové čerpadlo v závislosti na rozdílu teplot média ve zdroji a vody v akumulačních nádržích. Snímač teploty tak udává signál, kdy začíná regulace pracovat a zároveň dává požadavek na vypnutí čerpadla v případě vyrovnání teplot. Vždy jsou spolehlivými indikátory měření teploty zajišťující rychlou odezvu na teplotní změny okolí, a to v případě ekvitermní regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému a dále spolehlivě indikují teplotu na vstupu i výstupu media.

TG 4, TG 68, TGLD

 

V rámci spolupráce s výrobci TČ se aktivně zabýváme problémem „měření teploty v okolí 0 °C“. Námi vyráběné snímače jsou tak upravovány pro tyto aplikace ve speciálních cyklovacích komorách.

 

Snímače teploty pro aplikace spalování biomasy a v aplikacích větrnych elektráren

Snímače teploty SENSIT jako součást regulačních systémů, ať už ve standardním pro- vedení, nebo v zakázkové výrobě dle specifikace zákazníka.

Pro monitorování základních parametrů oleje v převodovkách, jako je i teplota, jsou používány snímače teploty Sensit, které jsou vyráběny na základě specififikace zákazníka. Ve spolupráci s technickým oddělením společnosti Sensit tak vznikne zakázkový snímač teploty, který je vyrobený technologií garantující provoz v nízkých teplotách a se zvýšenou odolností proti vibracím. Stejně důležité je pak nastavení teploty po krátké odstávce nebo během najíždění elektrárny.

Příložné snímače

Snímače kouřových plynů a spalin

TR 085

 

Kompletní ekvitermní regulace

Alternativní zdroje jsou dnes využívány především v různých vzájemných kombinacích. Cílem je optimální a bezporuchové řízení vytápění, ohřevu vody, zajistit optimalizaci nabíjení a vybíjení akumulačních nádrží s ohledem na provoz kotle. Venkovní snímač teploty musí být umístěn vždy na nejchladnější zdi budovy. Svou konstrukcí plně vyhovují snímače řady S110.K regulaci teploty vratné vody lze využít příložné snímače teploty řady S150 popř. přímoponorné snímače řady TRxx.

Sensit s.r.o. spolupracuje, jak v oblasti výroby a dodání, tak v oblasti vývoje a praktického použití s předními českými výrobci regulačních systémů.

Vratná voda

Venkovní snímač

Sada ESRAK

 

Snímače teploty pro geotermální vrty

Jednobodová popř. vícebodová měření se vždy aplikují na základě požadavků zákazníka, a to s ohledem na specifika daného vrtu.

Zpravidla bývají osazeny čidly DS18B20, kdy jejich digitální výstup je dále zpraco- váván nebo v případě přesnějších měření můžeme doporučit jako snímací prvek čidlo TSic (jednobodové měření), které má menší toleranční pole.

Přívodní kabely jsou odolné okolním vlivům a mohou dosahovat několika desítek metrů.

 Rádi zodpovíme na Vaše dotazy. Prosím zašlete nám email.

e-mail: obchod@sensit.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace