extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Popis a použití

Řada TR 011Ex
ATEX zóna II

Snímače teploty TR011Ex jsou konstruovány tak, aby vyhověly požadavkům norem ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014, ČSN EN 60079-7:2016 a ČSN EN 60079-31:2014 v platném znění. Snímače označené na typovém štítku II3G Ex ec IIC T6…T2 Gc a II3D Ex tc IIIC T60°C…230°C Dc je možné použít v prostorech s nebezpečím výbuchu – skupina zařízení II, zóna 2 a zóna 22.

Snímače teploty pracují na principu definované závislosti změny vlastnosti čidla na změně teploty. Nejsou schopny vytvářet jiskry, oblouky nebo vysoké povrchové teploty. Teplotní rozsah použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je omezen dle izolace použitého kabelu a konkrétně specifikován v návodu na použití --- stanovený rozsah měření nesmí být ani krátkodobě překročen. Přívodní kabel může mít vnější izolaci z PVC, silikonovou anebo PTFE (teflonovou) a může být buď stíněný anebo nestíněný. Snímače vyhovují podle ČSN EN 60 529 stupni ochrany IP65 pro provedení s kabelem s PTFE (teflonovou) izolací a IP 67 pro ostatní přívodní kabely.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

  • Snímače teploty řady TR 011 – Snímače je možné snímače použít pro měření teploty plynných a kapalných látek v potrubích nebo klimatizačních kanálech anebo samostatně pro měření teploty pevných látek. Jsou tvořeny kovovým měřícím pouzdrem o průměru 6 mm, 7 až 10 mm anebo 12 mm, ve kterém je umístěno čidlo teploty a přívodním kabelem. Kovové pouzdro snímače může být z nerezové oceli třídy DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4571. Pevnou součásti pouzdra je montážní šroubení s různým rozměrem závitu a šestihranu OK, umožňující přímou montáž do měřeného místa bez použití jímky. Zapojení snímačů může být 2vodičové, 3vodičové nebo 4vodičové. V případě stíněných přívodních kabelů není stínění spojeno s pouzdrem, ani s čidlem teploty. Délku pouzdra je možné volit od 40 do 400 mm v závislosti na průměru pouzdra snímače.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

Na výrobek vydává firma SENSIT s.r.o. EU Prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a vládních nařízení:

  • Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU implementovanou do právního řádu České republiky nařízením vlády č. 116/2016 Sb. v platném znění.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU implementovanou do právního řádu České Republiky nařízením vlády č. 481/2012 Sb., v platném znění

Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů, vydaných Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava – Radvanice:

  • TR011Ex Dodatek č. 2 k certifikátu č. FTZÚ 07 ATEX 0143X

Kalibrace - všechny snímače teploty prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii v platném znění. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.


  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Snímač Řada TR 011 ATEX
Standardní typy čidel všechny typy
(Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, Ni 10000,Ni 2226=T1, NTC, PTC, KTY, TSiC, DALLAS, termočlánek K, termočlánek J, termočlánek T a jiné)
Měřící rozsah Y -- T6: - 20≤ Ta≤ 70 °C kabel PVC
T5: -20 ≤ Ta ≤ 95 °C kabel PVC do 105 °C
T3: -30 ≤ Ta ≤ 180 °C kabel SILIKON
Doporučený/maximální ss měřící proud 1 mA/ 3 mA pro snímače s čidlem Pt 100
0,5 mA / 1,5 mA pro snímače s čidlem Pt 500
0,3 mA/ 1 mA pro ostatní snímače
Doporučený/maximální ss příkon čidla 0,05 mW/ 1 mW pro snímače s čidlem NTC 20Ω
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t≥ 0;Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dke ČSN EN 60 751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 °C až 70 °C
Zapojení snímačů 2vodičové, 3vodičové, 4vodičové
Izolační odpor min. 200 MΩ při 500 V DC, při teplotě 15 °C až 35 °C, maximální relativní vlhkost 80 %
Elektrická pevnost 1 000 V DC po dobu 1 s, při teplotě 15 °C až 35 °C,
maximální relativní vlhkost 80 % dle normy ČSN EN 60 079-15 v platném znění
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60 529
Typy přívodních kabelů a jejich teplotní oddolnost -30 °C až 200 °C MCBE-AFEP, 2 x 0,34 a 4 x 0,22 mm2 izolace silikon
-25 °C až 105 °C FLRYWYW, 2 x 035 a 4 x 0,35 mm2, izolace PVC do 105 °C
-30 °C až 80 °C LiYCY 0 x 0,34 mm2, izolace PVC
Odpor vedení / průžez vodičů 0,11Ω/m 0,35 mm2; 0,16Ω/m / 0,22 mm2
Hmotnost kabelu dle délky kabelu, min. 0,15 kg

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Řada TR 011 Ex
Průměr pouzdra 6 mm, 7 až 10 mm, 12 mm
Délka stonku 40 až 400 mm
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301, DIN 1.4571, DIN 1.4404
Typ závitu dle požadavku zákazníka
Doba odezvy (v proudící vodě 0,2 m.s-1)
τ0,5 < 9 s, τ0,9 ≤ 20 s pro průměr 6 mm
τ0,5 < 14 s, τ0,9 ≤ 35 s pro průměr 7 až 8 mm
τ0,5 < 25 s, τ0,9 ≤ 60 s pro průměr 9 až 10 mm
τ0,5 < 35 s, τ0,9 ≤ 80 spro průměr 12 mm

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEX
Katalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEXKatalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEX
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace